Bưu Điện tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: số 19 Nguyễn Tất Thành, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Website: www.buudienbinhthuan.com

Giới thiệu

Bưu điện Bình Thuận được thành lập từ năm 2008 đến nay, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tách Bưu c... thumbnail 1 summary
Bưu điện Bình Thuận được thành lập từ năm 2008 đến nay, thực hiện chủ trương của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tách Bưu chính ra khỏi Viễn thông, Bưu Điện tỉnh Bình Thuận được thành lập lại, tổng số lao động giảm hơn một nửa, kinh doanh và phục vụ công ích lĩnh vực Bưu chính là chủ yếu, ngoài ra kinh doanh một số dịch vụ khác như: bảo hiểm, các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển phát CMND...

Các ngành nghề dịch vụ bưu chính tại bình Thuận

  • Thiết lập, quản lý, khai thác và phát triển mạng bưu chính công cộng, cung cấp các dịch vụ bưu chính công ích theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
  • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính dành riêng theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; 
  • Kinh doanh các dịch vụ bưu chính, phát hành báo chí, chuyển phát trong và ngoài nước;
  • Tham gia các hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính quốc tế và các dịch vụ khác trong khuôn khổ các. Điều ước quốc tế trong lĩnh vực bưu chính mà Việt Nam ký kết, gia nhập khi được Nhà nước cho phép; 
  • Kinh doanh các ngành, nghề khác theo quy định của pháp luật.
Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)..., Vietnam Post đã khẳng định được ưu thế vượt trội của mình về năng lực phục vụ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của khách hàng trên mọi miền của đất nước.
Bưu điện Bình Thuận đang nỗ lực phấn đấu trở thành doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính chuyển phát, Tài chính và Bán lẻ hàng đầu tỉnh Bình Thuận, là sự lựa chọn tốt nhất cho khách hàng.

Thông tin liên hệ dịch vụ bưu điện tại tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ: 19 Nguyễn Tất Thành, Hưng Long, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Điện thoại: +84 62 3827 892
Website: buudienbinhthuan.com

Taxi Phan Thiết

Danh sách các hãng taxi Phan Thiết giá rẻ, chất lượng tốt giúp bạn dễ dàng khám phá thành phố biển Phan Thiết mà không cần lo lắng quá nhiều...