Bưu Điện tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ: số 19 Nguyễn Tất Thành, Thành Phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Website: www.buudienbinhthuan.com

Chuyển phát nhanh EMS Bình Thuận

Chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hoá (dưới đâ... thumbnail 1 summary
Chuyển phát nhanh EMS trong nước và quốc tế là loại dịch vụ nhận gửi, vận chuyển và phát các loại thư, tài liệu, vật phẩm, hàng hoá (dưới đây gọi tắt là bưu gửi) theo chỉ tiêu thời gian được Công ty Cổ phần Chuyển Phát Nhanh Bưu điện (Công ty CP CPN Bưu điện) công bố trước. Một số hình thức chuyển phát thường được sử dụng như chuyển phát nhanh Hỏa tốc, chuyển phát nhanh trong ngày, chuyển phát nhanh theo mốc thời gian hẹn trước.

Quy định về khối lượng, kích thước hàng hóa khi sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh EMS tại Bình Thuận

* EMS trong nước
- Khối lượng: Khối lượng bưu gửi thông thường đến 31,5kg. Đối với bưu gửi là hàng nguyên khối không thể tách rời, vận chuyển bằng đường bộ được nhận gửi tối đa đến 50kg, nhưng phải đảm bảo giới hạn về kích thước theo qui định.
- Kích thước: thông thường đối với bưu gửi EMS là bất kỳ chiều nào của bưu gửi không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m. Bưu gửi có kích thước lớn hơn so với kích thước thông thường được gọi là bưu gửi cồng kềnh và có qui định riêng phụ thuộc vào từng nơi nhận, nơi phát và điều kiện phương tiện vận chuyển.
* EMS quốc tế
- Khối lượng: Thực hiện theo thông báo của Công ty CP CPN Bưu điện đối với từng nước
- Kích thước: Kích thước thông thường đối với bưu gửi EMS là bất kỳ chiều nào của bưu gửi cũng không vượt quá 1,5m và tổng chiều dài cộng với chu vi lớn nhất (không đo theo chiều dài đã đo) không vượt quá 3m.

Giá cước dịch vụ chuyển phát EMS

Để biết thông tin về giá cước, Quý khách hàng vui lòng liên hệ bưu cục gần nhất tại các khu vực thành phố, thị xã trong tỉnh Bình Thuận.
Thông tin liên hệ dịch vụ bưu điện tại tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 19 Nguyễn Tất Thành, Hưng Long, Tp. Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam.
Điện thoại: +84 62 3827 892.
Website: buudienbinhthuan.com

NDAS.VN - địa chỉ số quốc gia

Nền tảng Địa chỉ số được phát triển trên cơ sở kế thừa nền tảng mã địa chỉ bưu chính VPostcode mà Vietnam Post đã xây dựng trước đó nhằm man...